Rodinné právo

Rodinné právo

Nabízím kompletní servis z oblasti rodinného práva, jako např. rozvody, vypořádání majetku, rozdělení společného jmění manželů, úpravu výživného na děti či rozvedeného nebo nerozvedeného manžela. Klienty rovněž zastupuji v řízeních o svěření dětí do péče a stanovení výše výživného. Jsem připravena vyřídit za Vás vše potřebné od přípravy žádosti o rozvod a svěření dětí do péče až po zastupování před soudem tak, aby pro Vás daná situace byla co nejméně traumatizující a bylo dosaženo rychlého a pro Vás příznivého výsledku.

V oblasti rodinného práva poskytuji zejména tyto právní služby:

  • vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení a případnou vyživovací povinnost;
  • úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu;
  • vypořádání společného jmění manželů;
  • výživné zletilých i nezletilých dětí;
  • nároky neprovdaných matek;
  • osvojení nezletilých i zletilých dětí;zastupování u soudů ve všech řízeních.