Víte, že…

211, 2015

Víte, že…

Víte, že od 1. ledna 2014 došlo v České republice v oblasti práva k takové změně, jako kdyby bylo rozhodnuto o tom, že nadále se na našich silnicích nebude jezdit vpravo, ale vlevo?

Jistě, jedná se do určité míry o nadsázku a jak známo, každé přirovnání pokulhává. Není však sporu o tom, že se jedná o změnu zásadní a přesto se i dnes, po více jak roce a půl, kdy tato změna vešla v účinnost, někteří lidé diví (bez ohledu na to, jestli jsou to podnikatelé či fyzické osoby), že by těmto změnám měli věnovat pozornost a s ledovým klidem např. vyhotovují smlouvy podle vzorů, které kdesi získali před mnoha lety v domnění, že jich se změny v českém právním řádu netýkají.

Samozřejmě, nejsme na silnici a při sepsání špatné či neplatné smlouvy nejde o život. O značné komplikace a ztrátu nemalých finančních prostředků při podnikatelské činnosti nebo třeba při koupi bytu by však jít mohlo. Důsledky spojené s tím, že při vyřizování a zajišťování právních záležitostí není postupováno v souladu s novou právní úpravou, pocítí lidé až v průběhu nadcházejících let, kdy se spory z takto lehkovážně pořízených právních dokumentů budou řešit.

Nezbývá než opakovat a připomínat, že od 1. ledna 2014 je v právu opravdu všechno úplně jinak, a že by si lidé ušetřili spoustu starostí, kdyby si uvědomili, že i oni žijí v prostředí, ve kterém se jich tento fakt dotýká, a že se nejedná jen o zprávu v novinách či v televizi, která zapadne a zítra už dávno ztratí na aktuálnosti.

211, 2015

Víte, že…

Víte, že pojem “ztráta výhody splátek” není jedno a to samé jako “zesplatnění celého dluhu”, ačkoliv na první pohled to tak vypadá?

Pokud jste si ujednali tzv. ztrátu výhody splátek, ještě to neznamená, že pokud dlužník jednu splátku nezaplatí, je povinen uhradit celý dluh najednou. Pro takový postup byste ve smlouvě, v dohodě schválené soudem nebo třeba i v dohodě sepsané např. ve formě notářského zápisu museli mít ujednáno, že: “nezaplacením jedné ze splátek nastává splatnost celého dluhu”. Jedině tehdy máte možnost a právo obrátit se na exekutora a požadovat jeho prostřednictvím vymožení celého dluhu z toho důvodu, že dlužník nezaplatil smluvenou splátku řádně a včas.

Výše uvedené vyplývá z judikatury Nejvyššího soudu, který k takovému závěru ve svých rozhodnutích opakovaně dospěl.

Load More Posts