Právo obcí a krajů

2105, 2019

Právo obcí a krajů

právní poradenství obcím a krajům při výkonu samostatné i přenesené působnosti, právní rozbory, konzultace
poradenství a podpora při vedení správních a soudních řízení
sepisování a připomínkování smluv uzavíraných v rámci činnosti obce a kraje
právní rozbor a příprava jiných právních dokumentů a jednání […]