Trestní právo

Nabízím zastupování v trestních věcech, jsem připravena zajistit obhajobu obviněného, poskytnout pomoc v jednotlivých stádiích trestního řízení či zastupovat poškozeného v řízení o náhradě škody způsobené trestným činem.

V oblasti trestního práva poskytuji zejména tyto právní služby:

 • porady a konzultace související s trestním právem;
 • zastupování a obhajoba osob v trestním řízení;
 • právní pomoc podezřelým při podání vysvětlení;
 • zastoupení při jednání na Policii České republiky;
 • sepisování opravných prostředků proti rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení;
 • sepsání stížností proti usnesení o vzetí do vazby, návrhů na propuštění z vazby, návrhů na nahrazení vazby peněžitou zárukou apod.;
 • uplatňování a vymáhání nároků poškozených a zúčastněných osob;
 • uplatňování nároků na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím vůči státu;
 • trestní odpovědnost statutárních orgánů a trestní odpovědnost právnických osob.
 • komplexní služby v oblasti trestního řízení

Nabízím zastupování v trestních věcech, jsem připravena zajistit obhajobu obviněného, poskytnout pomoc v jednotlivých stádiích trestního řízení či zastupovat poškozeného v řízení o náhradě škody způsobené trestným činem.

V oblasti trestního práva poskytuji zejména tyto právní služby:

 • porady a konzultace související s trestním právem;
 • zastupování a obhajoba osob v trestním řízení;
 • právní pomoc podezřelým při podání vysvětlení;
 • zastoupení při jednání na Policii České republiky;
 • sepisování opravných prostředků proti rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení;
 • sepsání stížností proti usnesení o vzetí do vazby, návrhů na propuštění z vazby, návrhů na nahrazení vazby peněžitou zárukou apod.;
 • uplatňování a vymáhání nároků poškozených a zúčastněných osob;
 • uplatňování nároků na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím vůči státu;
 • trestní odpovědnost statutárních orgánů a trestní odpovědnost právnických osob.
 • komplexní služby v oblasti trestního řízení