Právo obcí a krajů

  • právní poradenství obcím a krajům při výkonu samostatné i přenesené působnosti, právní rozbory, konzultace
  • poradenství a podpora při vedení správních a soudních řízení
  • sepisování a připomínkování smluv uzavíraných v rámci činnosti obce a kraje
  • právní rozbor a příprava jiných právních dokumentů a jednání realizovaných obcí či krajem
  • právní poradenství obcím a krajům při výkonu samostatné i přenesené působnosti, právní rozbory, konzultace
  • poradenství a podpora při vedení správních a soudních řízení
  • sepisování a připomínkování smluv uzavíraných v rámci činnosti obce a kraje
  • právní rozbor a příprava jiných právních dokumentů a jednání realizovaných obcí či krajem