Advokátní úschovy

Advokátní úschovy

Advokátní úschova slouží ke zvýšení jistoty a důvěry, že smluvní strany řádně splní to, na čem se dohodly, ale advokátní úschovu peněz nebo důležitých listin využívají klienti i v situacích, kdy potřebují ochránit své peníze a to z různých důvodů (před odcizením, jinou osobou), aniž jsou účastníky konkrétního smluvního vztahu.

Přehled služeb, které nabízím:

  • Úschova finančních prostředků, v souvislosti s prodejem a koupí nemovitostí
  • Úschova finančních prostředků v souvislosti s vypořádáním společného jmění manželů
  • Úschova finančních prostředků při vypořádání podílového spoluvlastnictví
  • Úschovy finančních prostředků před jinou osobou
  • Úschovy finančních prostředků pro případ smrti
  • Úschovy finančních prostředků před odcizením
  • Úschovy finančních prostředků z jiných důvodů
  • Úschova finančních prostředků v obchodních vztazích
  • Úschovy listin
  • Úschovy cenných papírů

V rámci advokátní úschovy vystupuji jako nezaujatá třetí osoba, která přebírá do úschovy peníze nebo další možné hodnoty, které jsou předmětem nějakého smluvního vztahu – např. koupě a prodeje nemovitosti. Prostředky úschovy či předměty úschovy pak vydám v případě, který byl s účastníky schovací smlouvy dohodnut a dávám tím tak smluvním stranám větší míru jistoty, že závazky budou splněny.