Školské právo

Nabízím právní poradenství týkající se školského práva, zejména v případech

 • rozhodování o právech a povinnostech v oblasti vzdělávání v soukromých i církevních školách
 • při rozhodování, která se týkají správního řádu
 • rozhodování ředitele školy
 • a v dalších aspektech, které jsou součástí školského zákona a zákona č. 109/2002 ve znění pozdějších předpisů.

Zpracuji potřebné dokumenty, které budou sloužit jako podklad pro

 • rozhodování ředitele základní školy při zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu
 • zamítnutí žádosti o přeřazení žáka do vyššího ročníku nebo zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky
 • žádost k přijetí k základnímu vzdělávání
 • přestup žáka na jinou školu a převedení žáka do jiného vzdělávacího programu
 • zamítnutí žádosti o povolení pokračovat v základním vzdělávání
 • pro podmíněné vyloučení a vyloučení žáka ze školy nebo školského zařízení nebo povolení a zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka.

Stejně tak poradím nebo zpracuji potřebnou dokumentaci pro rozhodování ředitele střední a vyšší odborné školy.

Nabízím právní poradenství týkající se školského práva, zejména v případech

 • rozhodování o právech a povinnostech v oblasti vzdělávání v soukromých i církevních školách
 • při rozhodování, která se týkají správního řádu
 • rozhodování ředitele školy
 • a v dalších aspektech, které jsou součástí školského zákona a zákona č. 109/2002 ve znění pozdějších předpisů.

Zpracuji potřebné dokumenty, které budou sloužit jako podklad pro

 • rozhodování ředitele základní školy při zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu
 • zamítnutí žádosti o přeřazení žáka do vyššího ročníku nebo zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky
 • žádost k přijetí k základnímu vzdělávání
 • přestup žáka na jinou školu a převedení žáka do jiného vzdělávacího programu
 • zamítnutí žádosti o povolení pokračovat v základním vzdělávání
 • pro podmíněné vyloučení a vyloučení žáka ze školy nebo školského zařízení nebo povolení a zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka.

Stejně tak poradím nebo zpracuji potřebnou dokumentaci pro rozhodování ředitele střední a vyšší odborné školy.