Rodinné právo

Nabízím kompletní servis z oblasti rodinného práva, jako např. rozvody, vypořádání majetku, rozdělení společného jmění manželů, úpravu výživného na děti či rozvedeného nebo nerozvedeného manžela. Klienty rovněž zastupuji v řízeních o svěření dětí do péče a stanovení výše výživného. Jsem připravena vyřídit za Vás vše potřebné od přípravy žádosti o rozvod a svěření dětí do péče až po zastupování před soudem tak, aby pro Vás daná situace byla co nejméně traumatizující a bylo dosaženo rychlého a pro Vás příznivého výsledku.

V oblasti rodinného práva poskytuji zejména tyto právní služby:

 • vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení a případnou vyživovací povinnost;
 • úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu;
 • vypořádání společného jmění manželů;
 • výživné zletilých i nezletilých dětí;
 • nároky neprovdaných matek;
 • osvojení nezletilých i zletilých dětí;zastupování u soudů ve všech řízeních.

Nabízím kompletní servis z oblasti rodinného práva, jako např. rozvody, vypořádání majetku, rozdělení společného jmění manželů, úpravu výživného na děti či rozvedeného nebo nerozvedeného manžela. Klienty rovněž zastupuji v řízeních o svěření dětí do péče a stanovení výše výživného. Jsem připravena vyřídit za Vás vše potřebné od přípravy žádosti o rozvod a svěření dětí do péče až po zastupování před soudem tak, aby pro Vás daná situace byla co nejméně traumatizující a bylo dosaženo rychlého a pro Vás příznivého výsledku.

V oblasti rodinného práva poskytuji zejména tyto právní služby:

 • vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení a případnou vyživovací povinnost;
 • úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu;
 • vypořádání společného jmění manželů;
 • výživné zletilých i nezletilých dětí;
 • nároky neprovdaných matek;
 • osvojení nezletilých i zletilých dětí;zastupování u soudů ve všech řízeních.