Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze jsem absolvovala v roce 1996. Následující školní rok jsem studovala na Právnické fakultě Jean Monnet v Paříži, obor diplomacie a právo mezinárodních organizací a několik dalších let jsem pracovala na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky.

Již při studiu na právnické fakultě jsem získávala zkušenosti z oblasti práva na stážích v renomovaných právních kancelářích (ALLIANCE PRAHA, v.o.s., GIDE LOYRETTE NOUEL, Praha).

Praxi advokátní koncipientky jsem absolvovala v Advokátní kanceláři Vyskočil, Krošlák & spol. a v roce 2005 jsem složila advokátní zkoušky. Od té doby jsem několik let pracovala jako právník pro francouzskou společnost zabývající se správou obchodních center.

Ve své praxi se věnuji zejména problematice občanského a obchodního práva, práva nemovitostí, pracovního práva a vymáhání pohledávek.

Rozsáhlé zkušenosti jsem získala při zajišťování agendy smluvních vztahů s nájemci obchodních center, vedení soudních sporů a vymáhání pohledávek.

Věnuji se i práci pro neziskový sektor, více než rok jsem pracovala jako dobrovolník na humanitárních projektech ve Velké Británii, Dánsku a Zambii.

Hovořím plynně francouzsky a anglicky.