Pracovní právo

V rámci pracovního práva nabízím jak zpracování kompletní pracovněprávní agendy pro zaměstnavatele (příprava pracovních smluv včetně manažerských, výpovědi z pracovního poměru, zastupování v pracovněprávních sporech, náhrada škody způsobené zaměstnancem atd.), tak právní služby pro zaměstnance(např. zastupování při neoprávněné výpovědi z pracovního poměru, ukončení pracovního poměru zaměstnancem, vymáhání dlužné mzdy, náhrada škody atd.).

V oblasti pracovního práva poskytujeme zejména tyto právní služby:

 • příprava a zastupování zaměstnanců a zaměstnavatelů v pracovněprávních sporech, sepisování žalob či jiných podání k soudu;
 • příprava dokumentů při vzniku, změnách a ukončení pracovního poměru (zrušení pracovního poměru ve zkušební době, dohodou o ukončení pracovního poměru, okamžitým zrušením, výpovědí, skončením pracovního poměru na dobu určitou apod.);
 • sepsání pracovní smlouvy popř. dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti);
 • stanovení práv a povinností zaměstnavatelů a zaměstnanců při skončení pracovního poměru;
 • spory z odměňování za vykonanou práci – mzdový a platový výměr, náhrada výdajů zaměstnance, srážky ze mzdy;
 • náhrada škody, dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů (o hmotné odpovědnosti) apod.;
  vyjednávání o odstupném, spory z dohod o zvýšení kvalifikace apod.

V rámci pracovního práva nabízím jak zpracování kompletní pracovněprávní agendy pro zaměstnavatele (příprava pracovních smluv včetně manažerských, výpovědi z pracovního poměru, zastupování v pracovněprávních sporech, náhrada škody způsobené zaměstnancem atd.), tak právní služby pro zaměstnance(např. zastupování při neoprávněné výpovědi z pracovního poměru, ukončení pracovního poměru zaměstnancem, vymáhání dlužné mzdy, náhrada škody atd.).

V oblasti pracovního práva poskytujeme zejména tyto právní služby:

 • příprava a zastupování zaměstnanců a zaměstnavatelů v pracovněprávních sporech, sepisování žalob či jiných podání k soudu;
 • příprava dokumentů při vzniku, změnách a ukončení pracovního poměru (zrušení pracovního poměru ve zkušební době, dohodou o ukončení pracovního poměru, okamžitým zrušením, výpovědí, skončením pracovního poměru na dobu určitou apod.);
 • sepsání pracovní smlouvy popř. dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti);
 • stanovení práv a povinností zaměstnavatelů a zaměstnanců při skončení pracovního poměru;
 • spory z odměňování za vykonanou práci – mzdový a platový výměr, náhrada výdajů zaměstnance, srážky ze mzdy;
 • náhrada škody, dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů (o hmotné odpovědnosti) apod.;
  vyjednávání o odstupném, spory z dohod o zvýšení kvalifikace apod.