Nemovitosti

Poskytuji právní služby v oblasti práva nemovitostí. Právní služby v této oblasti zahrnují především sepisování, revize a právní rozbory:

  • kupních, darovacích, směnných, zástavních smluv;
  • smluv o zřízení věcného břemene;
  • budoucích a kupních smluv na prodej nemovitosti;nájemních smluv k bytům a nebytovým prostorám, lesním a zemědělským pozemkům.

Nabízím sepis kupních či darovacích smluv na byty, domy, pozemky, podání návrhu na vklad vlastnických či jiných práv do katastru nemovitostí či ostatní úkony spojené s nemovitostmi, např. zápis či výmaz věcných břemen či jiných věcných práv, rozdělení či směna nemovitostí atd.

Poskytuji rovněž možnost využití úschovy finančních prostředků při převodu nemovitosti na depozitním účtu advokáta jako záruku toho, že klientem zamýšlená transakce se uskuteční v souladu s ujednáním účastníků smlouvy. Výhody využití úschovy peněz jsou zřejmé – prodávající tak vylučuje riziko, že by mu nebyla kupní cena v plné výši zaplacena a kupující neriskuje předání peněz před zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupující si navíc může zajistit zaplacení daně z převodu nemovitostí, za jejíž zaplacení ze zákona za prodávajícího ručí.

S ohledem na stále se častěji opakující problémy spojené s neregulovaným podnikáním realitních kanceláří v ČR nabízím (za přijatelný paušální poplatek) kontrolu kupních či rezervačních smluv připravených realitní kanceláří či další poradenství spojené s koupí Vaší nemovitosti. V souvislosti s touto činností doporučuji zaslat ke kontrole již samotnou rezervační smlouvu, neboť již ta velmi často obsahuje řadu pro klienta nevýhodných ustanovení.

Bytovým družstvům a společenstvím vlastníků jednotek nabízím právní poradenství při svolávání schůzí/shromáždění, vymáhání nedoplatků, revizi a tvorbě smluv, které zavírají se třetími stranami (zejména revizi smluv na pojištění bytových domů).

Poskytuji právní služby v oblasti práva nemovitostí. Právní služby v této oblasti zahrnují především sepisování, revize a právní rozbory:

  • kupních, darovacích, směnných, zástavních smluv;
  • smluv o zřízení věcného břemene;
  • budoucích a kupních smluv na prodej nemovitosti;nájemních smluv k bytům a nebytovým prostorám, lesním a zemědělským pozemkům.

Nabízím sepis kupních či darovacích smluv na byty, domy, pozemky, podání návrhu na vklad vlastnických či jiných práv do katastru nemovitostí či ostatní úkony spojené s nemovitostmi, např. zápis či výmaz věcných břemen či jiných věcných práv, rozdělení či směna nemovitostí atd.

Poskytuji rovněž možnost využití úschovy finančních prostředků při převodu nemovitosti na depozitním účtu advokáta jako záruku toho, že klientem zamýšlená transakce se uskuteční v souladu s ujednáním účastníků smlouvy. Výhody využití úschovy peněz jsou zřejmé – prodávající tak vylučuje riziko, že by mu nebyla kupní cena v plné výši zaplacena a kupující neriskuje předání peněz před zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupující si navíc může zajistit zaplacení daně z převodu nemovitostí, za jejíž zaplacení ze zákona za prodávajícího ručí.

S ohledem na stále se častěji opakující problémy spojené s neregulovaným podnikáním realitních kanceláří v ČR nabízím (za přijatelný paušální poplatek) kontrolu kupních či rezervačních smluv připravených realitní kanceláří či další poradenství spojené s koupí Vaší nemovitosti. V souvislosti s touto činností doporučuji zaslat ke kontrole již samotnou rezervační smlouvu, neboť již ta velmi často obsahuje řadu pro klienta nevýhodných ustanovení.

Bytovým družstvům a společenstvím vlastníků jednotek nabízím právní poradenství při svolávání schůzí/shromáždění, vymáhání nedoplatků, revizi a tvorbě smluv, které zavírají se třetími stranami (zejména revizi smluv na pojištění bytových domů).