Monthly Archives: Květen 2014

605, 2014

Mimosoudní řešení sporu

V souladu se zákonnou informační povinností informuji o tom, že případné spory mezi advokátem a klientem vzniklé ze smlouvy o poskytování právních služeb je možné dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, řešit mimosoudní cestou. […]