V souladu se zákonnou informační povinností informuji o tom, že případné spory mezi advokátem a klientem vzniklé ze smlouvy o poskytování právních služeb je možné dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, řešit mimosoudní cestou. Orgánem příslušným pro řešení sporů dle předchozího odstavce je Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto subjektu je www.cak.cz.