admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far has created 43 blog entries.
211, 2015

Mgr. Lenka Pipková

Advokátní kancelář
Tel.: +420 721 069 064
Email: pipkova@ak-pipkova.cz
Adresa: Na Zábradlí 205/1, 110 00 Praha 1

211, 2015

Víte, že…

Víte, že od 1. ledna 2014 došlo v České republice v oblasti práva k takové změně, jako kdyby bylo rozhodnuto o tom, že nadále se na našich silnicích nebude jezdit vpravo, ale vlevo?

Jistě, jedná se do určité míry o nadsázku […]

211, 2015

Víte, že…

Víte, že pojem “ztráta výhody splátek” není jedno a to samé jako “zesplatnění celého dluhu”, ačkoliv na první pohled to tak vypadá?

Pokud jste si ujednali tzv. ztrátu výhody splátek, ještě to neznamená, že pokud dlužník jednu splátku nezaplatí, je povinen […]

211, 2015

Víte, že…

Víte, že je vhodné pro družstvo zřídit si internetové stránky? Nebo že je to dokonce povinné? A jak je na tom společenství vlastníků jednotek?

Je třeba úvodem říci, že zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (ZOK) je vnitřně rozporuplný a […]

2510, 2015

Přijedu za Vámi

NOVÁ SLUŽBA PRO VÁS!

Jste natolik zaneprázdněni, že nemáte čas zajít k advokátovi a jednání s ním stále odkládáte?

Je pro Vás obtížné dostavit se na schůzku s advokátem ze zdravotních či jiných důvodů?

Nebo se Vám prostě nechce kvůli setkání s advokátem […]

2510, 2015

Odměna

Odměna za poskytované právní služby je vždy stanovena předem dohodou mezi advokátem a klientem s ohledem na potřeby a možnosti klienta. Odměna je sjednána některým z následujících způsobů nebo jejich kombinací:  

časová odměna (celková odměna se vypočte jako násobek sjednané hodinové […]

2510, 2015

Školské právo

Nabízím právní poradenství týkající se školského práva, zejména v případech

rozhodování o právech a povinnostech v oblasti vzdělávání v soukromých i církevních školách
při rozhodování, která se týkají správního řádu
rozhodování ředitele školy
a v dalších aspektech, které jsou součástí školského zákona a zákona […]

2510, 2015

Advokátní úschovy

Advokátní úschova slouží ke zvýšení jistoty a důvěry, že smluvní strany řádně splní to, na čem se dohodly, ale advokátní úschovu peněz nebo důležitých listin využívají klienti i v situacích, kdy potřebují ochránit své peníze a to z různých důvodů […]

2510, 2015

Insolvenční právo

Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) stanoví právní řešení v případech, kdy dlužník nemá dostatek majetku na uhrazení svých závazků. Dlužníkův majetek je insolvenčním soudem blokován s cílem zajistit uspokojení pohledávek přihlášených věřitelů podle […]

2510, 2015

Trestní právo

Nabízím zastupování v trestních věcech, jsem připravena zajistit obhajobu obviněného, poskytnout pomoc v jednotlivých stádiích trestního řízení či zastupovat poškozeného v řízení o náhradě škody způsobené trestným činem.

V oblasti trestního práva poskytuji zejména tyto právní služby:

porady a konzultace související s […]