admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far has created 43 blog entries.
2510, 2015

Pracovní právo

V rámci pracovního práva nabízím jak zpracování kompletní pracovněprávní agendy pro zaměstnavatele (příprava pracovních smluv včetně manažerských, výpovědi z pracovního poměru, zastupování v pracovněprávních sporech, náhrada škody způsobené zaměstnancem atd.), tak právní služby pro zaměstnance(např. zastupování při neoprávněné výpovědi z […]

2510, 2015

Rodinné právo

Nabízím kompletní servis z oblasti rodinného práva, jako např. rozvody, vypořádání majetku, rozdělení společného jmění manželů, úpravu výživného na děti či rozvedeného nebo nerozvedeného manžela. Klienty rovněž zastupuji v řízeních o svěření dětí do péče a stanovení výše výživného. Jsem […]

2510, 2015

Nemovitosti

Poskytuji právní služby v oblasti práva nemovitostí. Právní služby v této oblasti zahrnují především sepisování, revize a právní rozbory:

kupních, darovacích, směnných, zástavních smluv;
smluv o zřízení věcného břemene;
budoucích a kupních smluv na prodej nemovitosti;nájemních smluv k bytům a nebytovým prostorám, lesním […]

2510, 2015

Občanské právo

Našim klientům poskytuji právní služby v oblasti občanského práva, zejméná práva závazkového.

Právní služby v této oblasti zahrnují především sepisování, revize a právní rozbory:

kupních, darovacích, směnných, zástavních smluv;
smluv o zřízení věcného břemene;
budoucích a kupních smluv na prodej nemovitosti;
smluv o půjčkách, zprostředkovatelských […]

2510, 2015

Obchodní právo

Oblast obchodního práva a práva obchodních společností tvoří jádro mých služeb poskytovaných domácí i zahraniční klientele. Klientům z řad podnikatelů poskytuji poradenské služby počínaje volbou právní formy podnikání, založení podniku, přes komplexní obchodní transakce až po přeměny, restrukturalizace či likvidaci […]

2510, 2015

O mně

Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze jsem absolvovala v roce 1996. Následující školní rok jsem studovala na Právnické fakultě Jean Monnet v Paříži, obor diplomacie a právo mezinárodních organizací a několik dalších let jsem pracovala na Ministerstvu zahraničních věcí České […]