Kontakt

211, 2015

Mgr. Lenka Pipková

Advokátní kancelář
Tel.: +420 721 069 064
Email: pipkova@ak-pipkova.cz
Adresa: Na Zábradlí 205/1, 110 00 Praha 1