Nemovitosti

2510, 2015

Nemovitosti

Poskytuji právní služby v oblasti práva nemovitostí. Právní služby v této oblasti zahrnují především sepisování, revize a právní rozbory:

kupních, darovacích, směnných, zástavních smluv;
smluv o zřízení věcného břemene;
budoucích a kupních smluv na prodej nemovitosti;nájemních smluv k bytům a nebytovým prostorám, lesním […]