Obchodní právo

2510, 2015

Obchodní právo

Oblast obchodního práva a práva obchodních společností tvoří jádro mých služeb poskytovaných domácí i zahraniční klientele. Klientům z řad podnikatelů poskytuji poradenské služby počínaje volbou právní formy podnikání, založení podniku, přes komplexní obchodní transakce až po přeměny, restrukturalizace či likvidaci […]