Odměna

2510, 2015

Odměna

Odměna za poskytované právní služby je vždy stanovena předem dohodou mezi advokátem a klientem s ohledem na potřeby a možnosti klienta. Odměna je sjednána některým z následujících způsobů nebo jejich kombinací:  

časová odměna (celková odměna se vypočte jako násobek sjednané hodinové […]