Školské právo

2510, 2015

Školské právo

Nabízím právní poradenství týkající se školského práva, zejména v případech

rozhodování o právech a povinnostech v oblasti vzdělávání v soukromých i církevních školách
při rozhodování, která se týkají správního řádu
rozhodování ředitele školy
a v dalších aspektech, které jsou součástí školského zákona a zákona […]