Trestní právo

2510, 2015

Trestní právo

Nabízím zastupování v trestních věcech, jsem připravena zajistit obhajobu obviněného, poskytnout pomoc v jednotlivých stádiích trestního řízení či zastupovat poškozeného v řízení o náhradě škody způsobené trestným činem.

V oblasti trestního práva poskytuji zejména tyto právní služby:

porady a konzultace související s […]