Víte, že…

Víte, že je vhodné pro družstvo zřídit si internetové stránky? Nebo že je to dokonce povinné? A jak je na tom společenství vlastníků jednotek?

Je třeba úvodem říci, že zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (ZOK) je vnitřně rozporuplný a neprovázaný, proto existuje více názorů na to, zda družstva mají či nemají povinnost zřídit si internetové stránky.

Tento rozpor vidíme v ust. § 562 odst. 2 ZOK dle kterého má družstvo na výběr, zda ve stanovách určí, že družstvo zřizuje informační desku členům družstva prostřednictvím internetových stránek, a v ust. § 636 odst. 1 ZOK, který upravuje svolání členské schůze a existenci internetových stránek družstva přímo předpokládá:

Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.

V jakémkoliv rozporu zákona je lepší udělat více než méně. Proto svým klientům doporučuji si internetové stránky zřídit, už jenom z důvodu zjednodušení doručení jednotlivých pozvánek na členskou schůzi. Zveřejnění pozvánky na internetových stránkách totiž předpokládá právní fikci doručení pozvánky. V tomto případě by pak družstvo nemuselo prokazovat doručení pozvánky každému jednotlivému členovi.

A co společenství vlastníků jednotek neboli SVJ?

Zřízení internetových stránek pro SVJ je čistě dobrovolné, protože žádný platný právní předpis toto zřízení neukládá ani nezakazuje.

Load More Posts