Monthly Archives: Říjen 2015

2510, 2015

Obchodní právo

Oblast obchodního práva a práva obchodních společností tvoří jádro mých služeb poskytovaných domácí i zahraniční klientele. Klientům z řad podnikatelů poskytuji poradenské služby počínaje volbou právní formy podnikání, založení podniku, přes komplexní obchodní transakce až po přeměny, restrukturalizace či likvidaci […]

2510, 2015

O mně

Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze jsem absolvovala v roce 1996. Následující školní rok jsem studovala na Právnické fakultě Jean Monnet v Paříži, obor diplomacie a právo mezinárodních organizací a několik dalších let jsem pracovala na Ministerstvu zahraničních věcí České […]