Insolvenční právo

2510, 2015

Insolvenční právo

Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) stanoví právní řešení v případech, kdy dlužník nemá dostatek majetku na uhrazení svých závazků. Dlužníkův majetek je insolvenčním soudem blokován s cílem zajistit uspokojení pohledávek přihlášených věřitelů podle […]