Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) stanoví právní řešení v případech, kdy dlužník nemá dostatek majetku na uhrazení svých závazků. Dlužníkův majetek je insolvenčním soudem blokován s cílem zajistit uspokojení pohledávek přihlášených věřitelů podle povahy a výše jejich pohledávek. Insolvenční zákon tak nabízí věřitelům i dlužníkům přijatelné řešení úpadku.

S ohledem na mé zkušenosti se správou a vymáháním pohledávek jsem schopna poskytnout právní služby v oblasti konkurzního (insolvenčního) práva, a to jak věřitelům, tak i dlužníkům.

V oblasti insolvenčního práva poskytuji zejména tyto služby:

  • identifikace pohledávek a posouzení bonity dlužníka;
  • podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení dlužníkem i věřitelem;
  • podání návrhu na oddlužení dlužníka;
  • zastupování v insolvenčním řízení a v řízení souvisejících;
  • přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení;
  • podání incidenční žaloby.