O mně

2510, 2015

O mně

Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze jsem absolvovala v roce 1996. Následující školní rok jsem studovala na Právnické fakultě Jean Monnet v Paříži, obor diplomacie a právo mezinárodních organizací a několik dalších let jsem pracovala na Ministerstvu zahraničních věcí České […]

605, 2014

Mimosoudní řešení sporu

V souladu se zákonnou informační povinností informuji o tom, že případné spory mezi advokátem a klientem vzniklé ze smlouvy o poskytování právních služeb je možné dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, řešit mimosoudní cestou. […]