Víte, že pojem “ztráta výhody splátek” není jedno a to samé jako “zesplatnění celého dluhu”, ačkoliv na první pohled to tak vypadá?

Pokud jste si ujednali tzv. ztrátu výhody splátek, ještě to neznamená, že pokud dlužník jednu splátku nezaplatí, je povinen uhradit celý dluh najednou. Pro takový postup byste ve smlouvě, v dohodě schválené soudem nebo třeba i v dohodě sepsané např. ve formě notářského zápisu museli mít ujednáno, že: “nezaplacením jedné ze splátek nastává splatnost celého dluhu”. Jedině tehdy máte možnost a právo obrátit se na exekutora a požadovat jeho prostřednictvím vymožení celého dluhu z toho důvodu, že dlužník nezaplatil smluvenou splátku řádně a včas.

Výše uvedené vyplývá z judikatury Nejvyššího soudu, který k takovému závěru ve svých rozhodnutích opakovaně dospěl.