Víte, že od 1. ledna 2014 došlo v České republice v oblasti práva k takové změně, jako kdyby bylo rozhodnuto o tom, že nadále se na našich silnicích nebude jezdit vpravo, ale vlevo?

Jistě, jedná se do určité míry o nadsázku a jak známo, každé přirovnání pokulhává. Není však sporu o tom, že se jedná o změnu zásadní a přesto se i dnes, po více jak roce a půl, kdy tato změna vešla v účinnost, někteří lidé diví (bez ohledu na to, jestli jsou to podnikatelé či fyzické osoby), že by těmto změnám měli věnovat pozornost a s ledovým klidem např. vyhotovují smlouvy podle vzorů, které kdesi získali před mnoha lety v domnění, že jich se změny v českém právním řádu netýkají.

Samozřejmě, nejsme na silnici a při sepsání špatné či neplatné smlouvy nejde o život. O značné komplikace a ztrátu nemalých finančních prostředků při podnikatelské činnosti nebo třeba při koupi bytu by však jít mohlo. Důsledky spojené s tím, že při vyřizování a zajišťování právních záležitostí není postupováno v souladu s novou právní úpravou, pocítí lidé až v průběhu nadcházejících let, kdy se spory z takto lehkovážně pořízených právních dokumentů budou řešit.

Nezbývá než opakovat a připomínat, že od 1. ledna 2014 je v právu opravdu všechno úplně jinak, a že by si lidé ušetřili spoustu starostí, kdyby si uvědomili, že i oni žijí v prostředí, ve kterém se jich tento fakt dotýká, a že se nejedná jen o zprávu v novinách či v televizi, která zapadne a zítra už dávno ztratí na aktuálnosti.